Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Je kunt gebruik maken van ‘Recht van inzage’ om een overzicht te krijgen over welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd. Je kan je gegevens wijzigen en gebruik maken van ‘Recht op correctie’. De meeste gegevens kun je zelf online aanpassen via je account.

Gegevens die je niet zelf kunt aanpassen, kunnen wij op ons hoofdkantoor voor je aanpassen. Je kan hier ook terecht voor meer informatie, rectificatie, dataportabiliteit en voor het maken van bezwaar.

Mocht je gebruik willen maken van ‘Recht op inzage’ of ‘Recht op correctie', dan kun je een brief sturen met je vraag of verzoek en klantnummer naar:

ON THAT ASS International
Postbus 2013
5202 CA ’s-Hertogenbosch
Nederland

Binnen 14 dagen krijg je reactie.

Tevens kan je ons ook via de mail bereiken op: hello-be@onthatass.com

Wij willen je dan vragen om de volgende gegevens mee te sturen;

  • -Naam:
  • -Straat en huisnummer:
  • -Postcode:
  • -Woonplaats:
  • -Vraag / opmerking:

Wil je geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen?
Je kunt je afmelden voor onze mailservice Mailjet. Onderaan de laatst ontvangen mail kun je gemakkelijk uitschrijven voor de nieuwsbrief. Je ontvangt dan alleen nog mailtjes met betrekking tot belangrijke informatie over het account of betalingen. Tevens kan je dit ook via je account aangeven door je af te melden voor onze nieuwsbrief.

Alle persoonlijke mailtjes beëindigen:
Wil je alle persoonlijke mail stoppen en hiermee gebruik maken van je ‘Recht tot verzet’ of ‘Recht van bezwaar’? Dat is geen probleem.

Stuur ons een brief met je vraag of verzoek:

ON THAT ASS International
Postbus 2013
5202 CA ’s-Hertogenbosch
Nederland